logo för psykpatient.se med en blå hjärna i

Privacy Policy

A. Introduktion

 1. Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
 2. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

B. Erkännande

Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com)
och ändrades av Website Planet (www.websiteplanet.com) (Som generöst tillåter andra personer använda deras policy)

C. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
 4. information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning;
 5. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
 6. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
 7. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 8. information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter;
 9. information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;
 10. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 11. all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

D. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

  1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
  2. att anpassa vår hemsida åt dig;
  3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
  4. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
  5. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
  6. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen)
  7. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
  8. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
  9. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt
  10. annan användning.
 1.  

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part , förutom;

E. Utlämning av personlig information

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 4. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

F. Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
  (hoppas inte, men i dagen samhälle med plugins och googles maniska samlande av data, vem vet?) 
 3. Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
 4. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

G. Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 3. Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan:
  1. personuppgiftstyp kommer att raderas när dessa inte längre är vitala; och
  2. senast 1 Månad efter begärd radering.
 4. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

H. Din personliga informations säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
 4. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 5. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

I. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

J. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. betalning av en avgift på 250kr om pappersutskrift krävs; och
 2. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet (för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress}).

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

K. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

L. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

M. Kakor

Samtycke till användningen av cookies.

För att vår webbplats ska fungera korrekt använder vi cookies.
För att få ditt giltiga samtycke för användning och lagring av cookies i webbläsaren du använder för att komma åt vår webbplats och för att korrekt dokumentera detta använder vi en samtyckeshanteringsplattform: CookieFirst.

Denna teknik tillhandahålls av
Digital Data Solutions BV
Plantage Middenlaan 42a
1018 DH, Amsterdam, Nederländerna.

Webbplats: https://cookiefirst.com

När du går in på vår webbplats upprättas en anslutning till CookieFirsts server för att ge oss möjlighet att få ett giltigt samtycke från dig till användningen av vissa cookies.

CookieFirst lagrar sedan en cookie i din webbläsare för att endast kunna aktivera de cookies som du har samtyckt till och för att korrekt dokumentera detta. Uppgifterna som behandlas lagras tills den fördefinierade lagringsperioden löper ut eller du begär att radera uppgifterna.
Vissa obligatoriska lagliga lagringsperioder kan gälla trots ovanstående.
CookieFirst används för att erhålla det lagstadgade samtycke för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Databehandlingsavtal

Vi har slutit ett databehandlingsavtal med CookieFirst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att data från våra webbplatsbesökare endast behandlas i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Serverloggfiler

Vår webbplats och CookieFirst samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss.
Följande data samlas in:

 • Ditt samtyckesstatus eller återkallande av samtycke
 • Din anonymiserade IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din enhet
 • Datum och tid då du har besökt vår webbplats
 • Webbsidans webbadress där du sparade eller uppdaterade dina samtyckesinställningar
 • Den ungefärliga platsen för användaren som sparade sitt samtycke
 • En universellt unik identifierare (UUID) för webbplatsbesökaren som klickade på cookie-bannern

 

N. Katastrofkonsul

 1. Eftersom jag varken är en advokat eller tjänar några pengar på denna sida, så ifall något händer (vad som helst), gör denna klausul att jag inte kan hållas ansvarig för någonting. (detta är i stort sett vad alla skriver i sin policy, fast jag skriver det rakt upp o ner!) Jag gör mitt bästa med det jag har och det jag kan, men i slutändan, men dagens hackare, eu, ryssland och systemuppdateringar utanför min kontroll, kan INGET vara säkert…. som sagt, jag gör vad jag kan.
Psykpatient.SE