logo för psykpatient.se med en blå hjärna i

Vad är ohälsa och vad är sjukdom?

Man* säger att psykiska besvär är när kraven för en psykiatrisk diagnos inte är helt uppfyllda.

Exempel på psykiska besvär är:

 • Ångest och oro
 • Koncentrationssvårigheter
 • Psykisk trötthet
 • Nedstämdhet
 • Sömnsvårigheter
 • Självmordstankar
 • Destruktivitet och självhat

 

Psykiska sjukdomar och syndrom är däremot lite annorlunda, dessa kan debutera när som helst under livet. 

Exempel på psykiska sjukdomar och syndrom är:

 • Stress- och trauma-relaterade syndrom
 • Katatoni, schizofrenispektrumsyndrom andra psykoser
 • Utagerande impuls- och beteendekontrollstörningar
 • Tvångssyndrom
 • Personlighetssyndrom
 • Ångestsyndrom
 • Depressiva syndrom
 • Skadligt bruk och beroende

Psykpatient.SE